Βεβαίωση Αντιτίμου Εισιτηρίου

Κατεβάστε το παρακάτω pdf αρχείο με τη βεβαίωση αντιτίμου εισιτηρίου.