Ο νομός Κιλκίς

Ο Νομός Κιλκίς βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και συνορεύει στα βόρεια με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στα νότια με τον νομό Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά με τον νομό Σερρών και στα δυτικά με τον νομό Πέλλας.

Πρωτεύουσα του νομού Κιλκίς είναι ο ομώνυμος δήμος Κιλκίς